Ia timp-It takes time

Dacă îți pasă/Apasă

Reading Time: 2 minutes

Timpul

Vindecă rănile, ne face să fim mai buni( în sensul de maturi), ne face să vedem altfel lucrurile. Este cel care dă valoare vieţii noastre, uneori atât de seci şi fade. Timpul de calitate petrecut în familie, prietenii cei dragi consolidează relaţiile. Tot în timp se creează şi relaţiile. It takes time.

Ceea ce dorim noi de multe ori e ca lucrurile să se facă în cel mai scurt timp cu putinţă, aşa cum vrem noi. Vă rog, nu mai ascultaţi de această voce din cap. Doar ne amăgim toţi trăind cu aceste impresii şi perpetuându-le.

Ceva care e de calitate se face în timp, şi cu răbdare, cu investire de dragoste şi pasiune.Poate de aceea, acesta e principalul motiv pentru care lucrurile handmade, în special cele migăloase costă relativ mulţi bani. Şi pentru care hainele tip tradiţional, covoare, olărit sunt şi ele scumpe. Noi plătim nu doar munca, ci şi timpul investit, şi dragostea.

Investiţi timp şi dragoste în relaţiile voastre, în ceea ce faceţi, şi rezultatele vor fi pe măsură.

Toate cele bune!

It heals sufferings, makes us better( in the sense of mature ones), makes us see the world differently. It is the one who gives value to our lives, so empty and fade sometimes. Quality time spent with the dear ones improves relations. Even in time are created the relations. It takes time.

What we wish many times is that things are done as fast as posible, as we like it. Please,  do not listen anymore to that voice in your heads. We just fool ourselves living with this impressions and reinforcing them.

Something of quality is made in time, with patience and investing love and passion.Maybe this is the main reason why some handmade things are relatively expensive.And why some traditional stuff, clothes, carpets and pottery are also expensive. We pay not only the work put in making them, but also the time invested, and the dedication.

Invest time and love in what you are doing, and the benefits will be great.

All the best!Mihai Florin Anca


Dacă îți pasă/Apasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *