Obicei nou-New habit

Dacă îți pasă/Apasă

Reading Time: 3 minutes

Am un nou obicei, de ceva timp, fiindca, după cum vă spuneam, viaţa e un „work in progress”, si tot punem ori scoatem ceea ce ne place şi ceea ce nu ne convine. O modificăm după bunul nostru plac. Recent, tocmai am terminat de învăţat  13 citate diverse, de la diverse persoane celebre, şi doresc prin acest articol să împărtăşesc cu voi şi această experienţă, şi citatele respective.Un obicei pozitiv, şi foarte bun pentru îmbunătăţirea memoriei şi îmbogăţirea bagajului de cunoştinţe.

1) Pentru a produce o diferenţă în munca ta nu trebuie să te focalizezi pe rezultate ci pe oameni. John C. Maxwell

2)Nu sunt atât de deştept, doar mă concentrez mai mult asupra problemelor. Albert Einstein

3)Toate adevărurile sunt uşor de înţeles odată ce sunt descoperite; ideea e să le descoperi. Galileo Galilei

4)Soarele răsare roşu şi tot roşu el apune. Omul bun şi-n zile rele e tot bun ca-n zile bune. George Coşbuc

5)Un lider are dreptul să fie învins, dar nu are niciodată dreptul să fie surprins. Napoleon Bonaparte

6)Nu pun mare preţ pe un om care nu este mai înţelept azi decât a fost ieri. Abraham Lincoln

7)Oamenii dobândesc o anumită calitate comportându-se constant într-un anume mod. Aristotel

8)Pentru cei mai mulţi dintre noi, marele pericol nu este că ţintim prea sus şi nu reuşim, ci că ţintim prea jos şi reuşim. Michelangelo

9) Buzunarele goale nu au tras pe nimeni înapoi. Numai capetele şi inimile goale o pot face. Norman Vincent Peale

10)Este curios faptul că oamenii nu sunt niciodată mai banali decât atunci când se iau în serios. Oscar Wilde

11)Adevărurile care rămân doar în minte şi nu sunt trăite practic ne hrănesc tot atât de puţin ca o mâncare ce rămâne în cămară. Richard Wurmbrand

12)Zece oameni care-şi exprimă părerea în public sunt mai puternici decât alte sute de mii care tac. Napoleon Bonaparte

13)Nu judecaţi oamenii după cei cu care se adună. Nu uitaţi că Iuda avea amici ireproşabili. Ernest Hemingway

Citatele mele preferate dintre toate acestea sunt 1 şi 9. Ale voastre?Apropo de obiceiuri pozitive, seara înainte de somn, în aproape fiecare zi câte o cană de ceai, şi citit aproximativ o oră.Voi ce părere aveţi despre astfel de obiceiuri?Aştept părerile voastre.

I’ve got a new habit for some days, because as I told you before, life is a „work in progress” and we put or take away what we like or dislike.We modify it after our desires. Recently, I finished learning 13 different quotes from different famous people, and through this article I want to share with you this experience and those quotes. A positive habit, and a very good one for improving the memory and upgrading the knowledge.

1)To make a difference in your work you don’t have to concentrate on the results but instead, on the people. John C. Maxwell

2)I am not that smart, I just focus more on the problems. Albert Einstein

3)All the truths are easy to grasp once they are discovered; the idea is to discover them. Galileo Galilei

4)The sun comes red and the same it goes. The good man even in bad days is good as in good days. George Coşbuc

5)A lider has the right to be defeated, but never has the right to be surprised. Napoleon Bonaparte

6)I don’t give to much value on a man who isn’t wiser today than yesterday.Abraham Lincoln

7)People get a certain quality behaving constantly in a particular way.Aristotel

8)For many of us, the big danger is not that we aim too high and we don’t succed, but that we aim too low and we realise it.

9)Empty pochets didn’t  pulled anyone back.Only empty heads and hearts can do it.Norman Vincent Peale

10)It is curios the fact that people aren’t never more ordinary then when they take themselves seriously.Oscar Wilde

11)The truths that remain just in the mind and are not lived practically can feed us as much as the food in the closet.Richard Wurmbrand

12)Ten people who express their opinion in public are more powerfull than other hundreds of thousands who shut up. Napoleon Bonaparte

13)Don’ judge people by the ones wich they gather  with. Don’t forget that Juda had good friends. Ernest Hemingway

My favorites are 1 and 9. Yours?By the way about postive habits, the night, before sleeping, in almost every day, a cup of tea and 1 hour of reading. What do you think about this sort of habits? I expect your opinions.

If you are better than me in english, and I am sure, I also expect your comments in private on the mail ancamihaiflorin@yahoo.com


Dacă îți pasă/Apasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *