Luni fara-Months without

Dacă îți pasă/Apasă

Reading Time: 3 minutes

Am hotărât să fac o mică mare schimbare în viaţa mea, un experiment social şi personal, la o adică şi de dezvoltare personală, de cercetare de sine, să renunţ la anumite acţiuni, lucruri timp de o lună, în perioada mai-noiembrie.Să văd cum e viaţa mea fără ele, cum mă simt fără ele şi după aceea, dacă o să văd că mă simt mult mai bine fără ele, o să renunţ complet la ele. E o idee preluata de la Leo Babauta, ce are blogul zenhabits.Am citit un articol pe blogul lui în care zicea cum el timp de un an a făcut acest tip de experiment pe pielea lui, şi mi s-a părut super tare ideea.

Albanezii la cuvântul „fără” zic pa. O sa îmi iau şi eu pa de la ele, de la fiecare în parte aceste câteva luni, în felul următor :

Mai:fără TV

Iunie: fără muzică

Iulie: fără sare

August: fără facebook

Septembrie: fără carne, în special cea de porc, salam, cârnaţi, crenvurşti

Octombrie: fără radio online

Noiembrie: fără telefon

Poate unele vi se par radicale, precum luna august, ori luna noiembrie, dar vreau să explorez alternativele, şi să văd pentru cel puţin o lună din viaţa mea cum e să fii diferit,  şi cum e să fiu şi eu diferit faţă de cum sunt. Nu ştiu de pe acum cum va fi, dacă voi intra în sevraj în unele luni, dar să fiţi siguri că vă voi ţine la curent.

*

Multe dintre ele sunt obiceiuri, şi aşa cum le-am învăţat, tot aşa le putem şi dezvăţa.În luna noiembrie, nu o să elimin sută la sută telefonul, ci o să îl las deschis şi o să primesc telefoane, dar doresc să dau mult mai puţine, înspre zero, şi să îl folosesc doar pentru stabilirea de întâlniri, iar pentru a păstra contactul cu oamenii, a vedea cum o mai duc şi ce mai fac, o să folosesc mailul, facebookul, şamd.

Poate credeţi şi vă ziceţi că e foarte greu să trăieşti fără anumite elemente, dar aşa zic şi eu, şi vreau să elimin totodată şi prejudecăţile mele, convingerile limitative care mă frânează. Suntem ignoranţi şi încăpăţânaţi uneori fiindcă nu avem destule informaţii cu privire la acel subiect, ori că nu am experimentat şi noi. O să ajung în culise, şi vă spun eu.

Vă provoc şi eu cu această ocazie să vă faceţi o astfel de listă, să renunţaţi pentru o lună la ceva anume, timp de mai multe luni la diverse lucruri,şi să îmi ziceţi cum a fost. Dacă aveţi un blog şi o să şi scrieţi acolo, cu atât mai bine. Totodată, aştept o recomandare tip provocare pentru luna decembrie. La ce îmi ziceţi să renunţ?Şi de ce?Cum vi se pare această idee? Aştept comentariile voastre, căci tare curios mai sunt.

Toate cele bune!MFA

I decided to make a little big change in my life, a social and personal experiment, you could say also personal development one, self-research, to give up at particular actions, thinks in my life for a month, in the period may-november.To see how it’s  my life without them, and afterwards, if I see that I will feal better I will definetely get them out.It’a an ideea taken from Leo Babauta, which has the blog zenhabits.I read an article on his blog about this sort of social experiment that he made on himself, and I thought that is super cool.

Albanian at the word „without” say pa( in roumanian this means also goodbye).I’m gonna say pa to them, at the following as it is written bellow:

May:no TV month

June:no MUSIC

July:no SALT

August:no Facebook

September:no meat, especially pork, sausage, wurstel, wienes, salam

October:no Online Radio

November:no Phone

Maybe some of them seem radical, as august or november, but I want to explore the alternatives, to see how is to be different and how is to be different from the me that I am.I don’t know how it will be, and in some months I will be enter in withdrawal, but be sure that I will update you.

*

Many of them are habits, and as we learned them, we can unlearn them, we can get rid of them.In november, I will not eliminate 100 % the phone, I will leave it open and receive phones from the others, but  I wish to give as few as possible, towards 0,and use it especially for setting up face to face meetings; to stay in touch with people I will use email, facebook and other meanings.

Maybe you believe and say that it’s hard to live without some elements, but that is the same for me in this moment, and I want although to eliminate my prejudices and limiting beliefs that I have.We are ignorant and stubborn sometimes because we don’t have enough about that subject, or we didn’t experienced that.I’m gonna be in the backstage and tell you how it is.

With this article, I challenge you to make a list like mine, to give up for one month at one think, and for other months at other thinks, and tell me how it was.If you have a blog, and you’re gonna write there, even better.Meanwhile, I wait from you a challenge-recomandation for the december month.What to give up?And why? What do you thing about this experiment?Send me your feedback and comments, cause I am really curious.

All the best!MFA

 

 


Dacă îți pasă/Apasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *