Schimbare#3-Change#3

Dacă îți pasă/Apasă

Reading Time: 2 minutes

Cred că nimic pe lumea aceasta nu arată mai clar o transformare în tine faptul că îţi zic ceilalţi că te-ai schimbat, când ei în sinea lor te compară pe vechiul om cu cel care îl văd acum.Dacă nu ţi se zice asta, înseamnă că mai e de lucru ca să ajungi unde îţi doreai. Nu sunt unde am fost, nici unde doresc, dar slavă Domnului că nu mai sunt unde eram, spune un citat ce îmi place mie foarte mult.

Atunci ceea ce tot zici de atâta timp se şi vede în exterior, interiorul e în concordanţă cu exteriorul, spui ce faci, şi faci ce spui cu adevărat.

Eşti autentic, bre!ce mai.

*

Se cheamă realizare de sine, împlinire de sine, succes, spune-i cum vrei, dar mai important, trăieşte-o!

Reach for the moon!If you will not get it, you will touch the stars.

Dacă tot e să visezi, visează mare!

Dream big!!!

Poate momentan cea mai mică grijă a ta ar trebui să fie nu cum te văd ceilalţi, ci dacă te apropii sau te îndepărtezi de visele tale. Doar gândeşte-te la asta!Ai lucrat săptămâna aceasta la atingerea viselor tale? Ţi-ai pus termene limită realiste? Ai cel puţin o persoană care să te verifice, căruia să îi dai socoteală? Te motivezi în vreun fel? Îţi dai mici recompense atunci când atingi mici borne kilometrice?

Dacă nu îţi pui aceste întrebări, atunci e timpul să te cercetezi şi să vezi ce fel de întrebări îţi pui. Doar gândeşte-te la asta.

 

I think nothing on this world doesn’t show more clear a change in you than the fact that the others are telling you that you have changed, when they inside compare you, the new one with an old one.If they don’t tell like this, it means you have still to work to get where you want to be, to reach your dreams and be the person you want.I am not where I was, neither were I want, but thanks God I am not where I was before, says a quote that I like a lot.

Then, the things that you are saying for so long shows on the outside, the interior is the same with the exterior, you say what you do, and you do what you say, truly.

You’re authentic, man!

It’s called self accomplishment, self fulfillment, succes, name it whatever you like it, but more important, live it!

Reach for the moon!

If you will not get it, you will touch the stars!

Dream big!!!

Maybe in this moment your smallest worry should be not how the others look at you, but if you get close or far away from your dreams.Just think about this!You worked this week at accomplishing your dreams?You set up realistic deadline?You have at least one person to check you, to control your progress?You motivate yourself in some way?You give yourself some small rewards when you reach some milestones?

If you don’t put yourself this questions, maybe it is time to explore inside you and see what sort are the ones that you put.

Just think about this!

All the best in world!

M(ihai)F(lorin)A(nca)


Dacă îți pasă/Apasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *