Următorul nivel/Next level

Dacă îți pasă/Apasă

Reading Time: 2 minutes

Ro:

Nu e suficient să cunoaștem, e nevoie să și facem. Și degeaba cunoaștem atât de multe lucruri, dacă nu le și aplicăm.  Dintre toți cei care cunosc aceași informție, mai puternic e cel disciplinat, cu autocontrol și voință să aplice ceea ce știe.

Unele situații sunt procese, necesită timp, energie și acțiuni succesive. Mi-am dat seama că nu e suficient să scriu într-un jurnal de dezvoltare personală, ci să și recitesc, aplic și dau mai departe. Mi-am dat seama că nu e suficient să fiu motivat și să îmi doresc din toată inima să fac ceva, ci e nevoie să pornesc la acțiune, indiferent dacă doresc sau nu, și cheful vine pe parcurs ce fac acel ceva. Ne tot spunem că facem mâine, și peste o zi, lucrurile stau la fel de rău.

Am conștientizat că noi ca și oameni zilnic, indiferent de mediul în care lucrăm, că suntem în jobul ideal sau nu, facem lucruri neplăcute, frustrante  și rutiniere.

Următorul nivel poate fi de fapt pentru fiecare în parte, și ceea ce duce și la succes,să învățăm să facem față cu brio tocmai elementelor neplăcute și rutinere. Să ajungem să ne placă și lucrurile neplăcute, deși sunt conștient că sună ciudat. Următorul nivel poate fi totodată și să facem lucrurile care ne vin greu, să recitim ce am notat și să punem în aplicare.

 

Tu ce lucruri neplăcute ai în viață pe care ai nevoie să înveți să le faci față cu brio?

Aștept feedback și răspunsurile voastre.

Mihai Florin Anca

Eng:

It is not enough to know, we must put it in practice. It is in vain to know so much things if we do not apply it. From the people that know the same information, the most powerfull is the one  disciplined, selfcontroled and with the will to apply the information.

Some situations are processes, they require time, energy and consecutive actions to be done. I realized that it not enough to just write in a personal development journal, but to reread it, apply it and pass it forward. I noticed that it is not enough to be motivated and to wish from the bottom of my heart to do something, but it is necessary to act,  no matter if I want it or not, and the mood will come by doing it. We keep telling ourselves that tomorrow, and the next day, the situation remained the same.

I saw that we, as humans, daily, no matter that we are in our perfect job or not, we are doing unpleasant, frustrating and repetitive tasks.The next level may  actually be for everyone, and leading to success to learn how to cope efficiently to the unpleasant and repetitive actions in our lifes, personal and profesional. To get to love the unpleasant, though it sounds weird. The next level may also be to do the things that are hard to do, to reread what we wrote and put in practice.

What unpleasant things do you have in your life that you need to learn to cope efficiently?

Waiting for your feedback and your responses!

Mihai Florin Anca,

Storyteller and life improver


Dacă îți pasă/Apasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *