Începe cu entuziasmul/Start with enthusiam

Dacă îți pasă/Apasă

Reading Time: < 1 minute

Ce e blogul, dacă nu un jurnal, unul privat care uneori este citit? Pe cât posibil, încep să public diverse cugetări scurte, despre morala zilei.

Am fost la o întâlnire importantă, hotărâtoare, și îmi dau seama că ce ar fi făcut diferența ar fi fost poate un pic mai mult entuziasm. Simon Sinek zice să începem cu „De ce” , iar Norman Vincent Peale ne vorbește despre o viață trăită cu entuziasm și pasiune.

Îți dai seama cât de importantă e o persoană, o calitate, un loc de muncă, orice doat atunci când nu le ai, când nu le folosești. Entuziasmul te face să fii convingător, să fii plin de viață.

Poate ce ne lipsește e o viață plină de pasiune, de entuziasm. Da, știu că de multe ori ne trezim greu din pat, dar treci peste. Ridică-te și mișcă-ți fundul.

What is the blog, if not a journal, a private one that sometimes is read? As possible, I am going to publish small thoughts of the day.

I went at an important meeting, deciding, and I realised that the difference had been made with a little more enthusiasm. Simon Sinek said to start with why, and Norman Vincent Peale talks about a life lived with enthusiam and passion.

You figure out how important is a person, a quality, a workplace, anything just in the moment when you are missing them, stopp using them. The enthusiam makes you be more convincing, to be full of life.

Maybe what we are missing is a life full of that, of passion, of enthusiam.  Yes, I know that most of the time we get up hard from bed, but rise and get over. Get up and move your ass.

 


Dacă îți pasă/Apasă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *