Caleidoscopuri -A vedea lucrurile frumoase

Dacă îți pasă/Apasă

Reading Time: 3 minutes

Caleidoscop: A vedea lucrurile frumoase

Veronica Soare este o persoană minunată, ce vede lucrurile frumoase. Am ascultat-o acum 2 ani, la o ediție CreativeMornings Cluj, unde a avut un discurs superb. Azi dimineață, de la 9 am avut parte de compania ei, toți care am dorit să ne alăturăm, la o ediție virtuală CreativeMornings.

Iubește caleidoscoapele de mică, și de câțiva ani, acestea au devenit viața ei. Alte mari iubiri ale ei sunt : cutiile muzicale și caruselele.

Cuvântul acesta vine din alăturarea a 3 cuvinte grecești: Kalos-eidos- skopein, care traduse înseamnă a vedea lucrurile frumoase.

În urmă cu câțiva ani, a început https://minuni.ro/  un loc unde ne vorbește despre atelierele ei, frumusețe, minuni și strângere de fonduri.

A început să facă caleidoscoape pentru strângere de fonduri dar după aceea a început să organizeze workshopuri pentru companii, părinți și copii lor, iar acestea au devenit viața  și marea ei iubire de 5 ani încoace.

Un caleidoscop e o metaforă pentru felul în care privim lumea. Ne-a povestit despre o poveste cu un taximetrist, ce a observant că la un capăt e haos, iar la celălalt vezi bilele cum se mișcă, e armonie. ”Depinde de perspectivă” i-a răspuns.

Noi decidem dacă privim capătul cu haos, sau cel cu armonie.

Anne Frank spunea că ” Lucrurile nu sunt așa cum sunt, ci așa cum suntem noi”. Ține de alegerea noastră ceea ce facem, dacă suntem buni ori să avem o zi bună.

Fiecare dintre noi are o poveste. Ce ne îndeamnă Veronica e să ne oprim, și să ascultăm. Unii oameni au nevoie de timp, iar pe alții îi descoperi de la bun început.

Caleidoscoapele au făcut-o să vadă frumosul din lume și ne îndeamnă și pe noi să facem acest lucru.

Pe Veronica Soare o poți asculta aici ( discursul de la CreativeMornings Cluj despre lucru manual), și aici ( unde ne vorbește despre experiența ei cu Camino) .

Kaleidoscopes: to see the beautifull things  

Veronica Soare is a wonderfull person, that sees the beautifull things. I have listened to her 2 years ago, at a CreativeMornings Cluj edition, where she had a great speech.  Today, from 9, we enjoyed her company, those who wanted at an edition o virtual CreativeMornings.

She loves kaleidoscopes since childhood, and for some years, they became her life. Other great loves of her life are: music boxes and carusels.

This word comes from joining 3 greek words: kalos-eidos-skopein, wich translated means to look at the beautifull things.

Some years ago, she started https://minuni.ro/, a place where she talks about her workshops, about beauty, wonders and fundraising.

She started making kaleidoscopes for a fundraising purpose and afterwards she began organizing workshops for companies, parents and their children, and those became her life and great love for around 5 years.

A kaleidoscope is a methapor for the way we look at the world. She told us about a story of a taxy driver who observed that at one end it is chaos, but at the other hand you see the beads moving, it is harmony.

”It depends on the perspective” she answered to the taxi driver.

We decide if we look at the end with chaos, or the one with harmony.

Anne Frank said that ”Things are not as they are, but as we are”. It is up to us if we choose to be great, or to have a great day.

Each one of us has a story to tell. What Veronica tell us to do is to stop, and to listen. Some people need time, and others are revealed at the start.

The kaleidoscopes made her see the beauty in the world and she advices us to do the same.

You can listen to Veronica Soare here ( her talk at CreativeMornings Cluj about craft) and here ( about her experience with ” Camino de Santiago” ) .


Dacă îți pasă/Apasă

One thought on “Caleidoscopuri -A vedea lucrurile frumoase

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *