Plaiy-Playfullness

Dacă îți pasă/Apasă

Reading Time: 3 minutes

Azi, la ediția CreativeMornings Virtual, Elisav Bizău ne-a vorbit despre joacă și joc, și în mod specific despre o atitudine de relaxare.

Ne-a implicat pe toți cei prezenți la fiecare literă și poate acest lucru a fost cel mai important.

A luat fiecare literă și ne-a exprimat punctul lui de vedere, perspectiva lui cu această stare de relaxare și joacă.

P- vine de la Playfulness. Elisav ne-a îndemnat să avem această atitudine, căci lucrurile nu merg tot timpul după un plan prestabilit, să luăm lucrurile și să ne jucăm cu ele.

L- language, limbă. Felul în care ne vorbim nouă și celorlalți contează mult de tot. Și-a schimbat în cap limba vorbită de la engleză și a trecut pe franceză, fiindcă considera că astfel își va modifica și felul de a vedea lucrurile.

Limbajul se referă la întreaga comunicare, nu doar la vorbire. Când te joci, asculți totul chiar și cele rele.

A -atitudine. Oamenii se vor purta și reacționa în funcție de felul în care tu te porți cu ei.

I vine de la ideas. Ne îndeamnă la acest aspect să acceptăm ideea de joacă, de playfullness. Ciudat sau nu, dar atunci când trecem prin anxietate, să jucăm jocuri.

Y factor

Noi dorim să ne conectăm cu oameni, de aceea căutăm să vedem ce puncte în comun avem cu ei.

Cu riscul de a părea ciudați de către ceilalți, recomand și eu să avem această relaxare și stare de bine. Are în plus și un efect benefic, medicinal.

At the 15th may edition of Cluj CreativeMornings Virtual, Elisav Bizău talked about game and play and specifically about a chilling attitude.

He engaged everyone present at every letter of the word and maybe this was the most important thing.

He took every letter and he expressed us his point of view, his perspective about this state of mind, relaxing and playfullnes.

P- stands for playfullness. Elisav advised us to have this attitude, because things don’t  go according to the plan all the time, to take the things as they are and play with them.

L- comes from language, speaking. The way we speak to ourselves and to others matters a lot. He changed the language spoken in his hand from english to french, because he thought that in this way he will perceive things differently. Language applies to all the communication, not only to speaking. When you play, you listen to everything, even the bad.

A-Attitude . People will behave and react according to the way you are behaving yourself with them.

I comes from Ideas. He told us to be free to the idea of playfullness. Weird or not, but in times of anxiety, he recommends to play games, to be playfull.

Y-factor

We wish to connect with people, that’s  why we look to see what we have in common with them.

With the risk of being seen as awkard by others, I also recommend to have this state of mind, of playfullness.It also has a therapeutic effect.


Dacă îți pasă/Apasă

One thought on “Plaiy-Playfullness

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *